Usluge


Osnovna djelatnost konsultantske kuće GENERAL Consulting jeste pružanje intelektualnih usluga iz oblasti poslovnog konsaltinga sa naglaskom na finansijsko - poslovno savjetovanje

Nudimo podršku poslovanju, prilagođenu savremenim uslovima poslovanja koji preovladavaju na bosanskohercegovačkom tržištu, a prateći trendove na globalnom ekonomskom nivou.

Savjetodavni timovi, sačinjeni od uposlenih i, po potrebi vanjskih saradnika, moraju biti sposobni dati značajnu vrijednost poslovnim operacijama, kao i cijelom poslovnom ciklusu klijentove organizacije. Također, cilj je da se spoje najnovija informaciona dostignuća s najboljom praksom upravljanja, te da pomažemo klijentu maksimizirati povrat investiranja.