Konsalting


Poreski konsalting

Da bi poslovanje preduzeća bilo zaista optimalno, nisu dovoljni samo strogo računovodstveni i pravni aspekt delatnosti – također je neizostavno znanje iz oblasti poreskog zakonodavstva i prakse. Što je kompanija veća, tačan obračun poreznih obaveza postaje sve složeniji, ali su time i prilike za uštedu značajnije.

Dozvolite nam da, u saradnji sa Vama, pretvorimo Vaš obračun poreza u konkurentsku prednost i uspostavimo porezne strategije koje najbolje odgovaraju strukturi i statusnom obliku Vaše kompanije. Naša cjelovita usluga dopunjena je ličnim pristupom svakom poslovnom partneru. I uvijek u skladu sa zakonom.

Tako, u skladu sa specifičnostima svakog pojedinačnog preduzeća, nudimo sledeće usluge:

 • Poreski Due dilligence,
 • Optimizacija poreskih izdataka,
 • Savjetovanja u vezi sa porezima i doprinosima na plaću i iz plaće,
 • Savjetovanje u vezi sa porezom na dobit: obračun obaveze, reinvestiranje, obračun, akontacije, porezne olakšice,
 • Redovno izvještavanje klijenta o izmjenama zakona i propisa o računovodstvu i porezima.

Finansijski konsalting

Svako poduzeće, a pogotovo početničko, moralo bi imati business plan. Jednostavne poslovne planove možete, uz našu pomoć, sami napraviti, a na složenijima moramo zajednički raditi. Dio poslovnog planiranja su i investicijske studije koje uključuju ulaganja kapitala u finansijsku ili određenu realnu imovinu, a čija izrada traži više stručnog znanja, a često ih je potrebno prezentirati i objašnjavati potencijalnim kreditorima i/ili ulagačima. Zrela poduzeća kod nas mogu naći dugoročnog partnera koji će im, na osnovu dijagnoze stanja poslovanja i analize tržišta, pomoći u kreiranju dugoročno održive strategije podržane provedbenim taktikama i operativnim postupcima.

Usluge finansijskog konsaltinga uključuju:

 • organizacija i uvođenje kontroling funkcije u firmi,
 • izrada i evaluacija business plana,
 • due dilligence,
 • savjetovanje u vezi upravljanja ili investiranja u različite vrste finansijske ili realne imovine,
 • procjena vrijednosti kapitala i imovine,
 • analiza strukture kapitala i finansijski leverage,
 • restruktuiranje i reorganizacija,
 • uspostavljanje poslovnih procesa i internih kontrola,
 • ocjena isplativosti investicijskih projekata.

Poslovni konsalting i zastupanje

Poslovni konsalting uključuje područja koja će Vam dugoročno unaprijediti poslovanje i optimizirati poslovne procese. Zahvaljujući našem bogatom i uspješnom profesionalnom iskustvu, nudimo Vam sljedeće usluge:

 • savjetovanje pri odabiru prave banke prilagođene Vašem poslovanju,
 • izrada zahtjeva za kredite banaka, leasing kuća i drugih finansijskih institucija
 • savjetovanje pri odabiru vanjskog revizora,
 • savjetovanje pri odabiru osiguravajućeg društva,
 • savjetovanje i pomoć pri pronalasku i odabiru funkcionalnog informacionog sistema (jednostavniji software ili kompleksniji ERP) i telekom operatora,
 • savjetovanje pri kupovini i/ili najmu potrebne infrastrukture za uspješno obavljanje svih poslovnih procesa.
 • Zastupanje u pregovorima i poslovima sa trećim licima.

Korporativno upravljanje i konsalting

Korporativno upravljanje čini skup odnosa između menadžmenta kompanije, njenog odbora, dioničara i drugih stakeholdera. Korporativno upravljanje obezbjeđuje strukturu kroz koju se postavljaju ciljevi kompanije  i zatim, određuju sredstva za postizanje tih ciljeva i praćenje performanse. Dobro korporativno upravljanje treba da pruži valjane podsticaje za nadzorni odbor i menadžment da ostvaruju ciljeve koji su u interesu kompanije i njenih dioničara.

Korporativno upravljanje treba da obezbijedi efektivni monitoring. Prisustvo efektivnog korporativnog sistema upravljanja unutar pojedine kompanije i širom privrede, kao cjeline, omogućava da se postigne stepen povjerenja koji je neophodan za valjano funkcionisanje tržišne privrede.

Savremeni principi korporativnog upravljanja, koji ujedno mogu biti zadaci konsultantske kuće GENERAL Consulting kojima možemo uspješno odgovoriti jesu:

 • “Budi etičan, budi odgovoran i budi profitabilan”,
 • Kao socijalni sistem s pluralističkim ciljevima i interesima, korporacija mora usklađivati raznovrsne interese kako bi lakše ispunila svoju osnovnu ekonomsku svrhu,
 • Kvalitetan sistem korporativnog upravljanja rezultira smanjivanjem troškova kapitala i efikasnoj upotrebi resursa od strane kompanije,
 • Pomoć kompanijama u praktičnoj primjeni OECD principa i to:
  • povećanje efikasnosti sprovedbe i implementacije zakona i pravne regulative;
  • zaštitu prava manjinskih dioničara;
  • primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), standarda revizije i objavljivanja nefinansijskih informacija;
  • davanje većih ovlaštenja nadzornim odborima te njihovo daljnje osposobljavanje za ulogu, obaveze i zadatke koje moraju ispunjavati unutar sistema upravljanja preduzećima;
  • obuka sudija, računovođa, revizora, itd.

Investicijsko savjetovanje

Tržišta kapitala predstavljaju veliki izazov za investitora i aktivno sudjelovanje i praćenje kretanja na tržištu može oduzeti mnogo vremena.

Višegodišnje iskustvo našim investicijskih savjetnika i individualni pristup prema svakom klijentu, preporuka su pažljivog ulaganja vaše imovine. Cilj nam je pomoći klijentima zaštititi i uvećati njihovo početno ulaganje uz pomoć pažljive analize, istraživanja i savjeta.

Uz pomoć našeg znanja i iskustva na finansijskim tržištima pronaći ćemo optimum između očekivanog prinosa i razine rizika kojeg je investitor spreman preuzeti te, uz kvalitetnu alokaciju imovine, izvući maksimum iz svakog ulaganja. Poslovi investicijskog savjetovanja obuhvataju:

 • obavještavanje klijenta o stanju na finansijkom tržištu i davanje savjeta u vezi sa kupovinom, odnosno prodajom vrijednosnih papira;
 • obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize određenog vrijednosnog papira i oblika investiranja;
 • obavljanje drugih sličnih poslova 

Usluga 'finansijski direktor'

Podrazumjeva mogućnost fleksibilnog 'iznajmljivanja' funkcije finansijskog direktora kompanije klijentu u vidu angažmana GENERAL Consulting-a, odnosno posebnog paketa usluga koji će klijentu biti na raspolaganju kao strateški i finansijski povoljnija alternativa angažmanu stručne osobe. Uslovi i obaveze se prethodno dogovore i definiraju zajedno sa klijentom, u zavisnosti od potreba klijenta.

Administrativno – pravni konsalting

Spremni smo pružiti uslugu osnivanja kompanije po principu 'ključ u ruke'. Od same izrade osnivačkog akta, izdavanja poreskog identifikacionog broja do pribavljanja svih potrebnih dozvola za obavljanje djelatnosti radnje su koje možete da prepustite našem profesionalnom osoblju. Takođe, možemo Vas zaštititi od nelojalnih i nesavjesnih zaposlenih na pravi način. A dugogodišnje iskustvo u pripremi i implementaciji cesija, kompenzacija i asignacija sigurno Vam može biti od koristi.

Administrativno – pravni konsalting uključuje sljedeće usluge:

 • osnivanje i registracija privrednog društva,
 • radnopravni, ugovorni i obligacioni odnosi,
 • cesije,
 • kompenzacije,
 • asignacije.